ad9916ab46741fcb.jpg

 

امشب .... ، آخرین شب                                            ( به او که ندیدمش، و باورم شد که نخواهمش دید )

 

با تو میگویم از، رنگ بی رنگ وداع

از تو تنها یک اشک مانده با من امشب،

می چکد اشک و تو را ،

پاک از خاطر من خواهد شست ...

از تو تنها یک حرف مانده با من امشب

« خداحافظ » ، تا فراموش شوی

لای این خاطره ها

از تو تنها یک حس مانده با من امشب

که تو را گم بکنم

پای بیهودگی احساسم

آخرین بار  .....

سلام

آخرین بار ....

خدا حافظ تو