آیا مایلین به میزان هوش خودتون پی ببرین؟پس به سوالاتی که در زیر می خونین پاسخ بدین.یادتون باشه که برای هر سوال فقط 10 ثانیه فرصت دارین.ببینیم چی کار می کنین!

 

1.فرض کنین که راننده ی اتوبوس برقی هستین.در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند و در ایستگاه دوم 3 نفر پیاده و 5 نفر وارد می شوند.راننده چند سال داره؟

2.مامور پلیسی مجرمی را تا طبقه ی پنجم ساختمانی تعقیب می کند.او چند طبقه بالا رفته است؟ مامور پلیس نتوانست مجرم را دستگیر کنید و مجبور شد که از طبقه ی پنجم تا دهم نیز بالا رود.حالا چند طبق پیموده است؟

3.پنج کلاغ روی درختی نشسته اند.3 تا از آنها در شرف پروازند.حالا چه تعداد از کلاغ روی درخت باقی می ماند؟

4.چه تعداد از هر حیوان به داخل کشتی حضرت موسی (ع) برده شده اند؟

5.شیب یک طرف شیروانی 30 درجه و شیب طرف دوم آن 60 درجه هست.خروس کجای این پشت بام تخم می گذارد؟

6.حلزونی در یک استادیوم می خزد.وقتی که در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند در یک ساعت و نیم دایره را تمام می کند.وقتی که خلاف عقربه های ساعت حرکت می کند 90 دقیقه دایره را می پیماید.علت تفاوت چیست؟

7.این یک سوال حقوقی است.هواپیمایی از دالاس به سمت مکزیک در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند.بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟

8.من 2 سکه به شما می دهم که مجموعش می شود 30 تومن اما یکی از آنها نباید 25 تومنی باشد.این چطور ممکن است؟

9.دو نفر مسیری را می پیمایند و با هم به مقصد می رسند در حالی که یکی از آنها این مسیر را یک ساعتی می رود اما نفر دوم دوساعتی! چگونه؟

برای مقایسه ی جواب خودتون و جواب صحیح به ادامه ی مطلب برید.